БИОЛОШКА СЕКЦИЈА „МЛАДИ ЕКОЛОЗИ“ – МИКРОСКОПИРАЊЕ ТРАЈНИХ МИКРОСКОПСКИХ ПРЕПАРАТА

Ученици, чланови биолошке секције су имали прилику да микроскопирају различите биљне и животињске трајне препарате (поленова зрна, вегетативна купа стабла, нерватура листа, ембрион миша итд.) и да на тај начин „завире“ у микроструктуру биљног и животињског свијета.

You may also like...