Обавјештегье о спољашњој провјери постигнуhа ученика петог разреда у основној школи

Републички педагошки завод је, Годишгьим програмом рада, планирао провођење спољашњих провјера постигнуhа ученика петих разреда из српског језика и математике у основним школама у Републици Српској. Према достаљеном узорку у JY ОШ „Младен Стојановиh“ Лакташи ради се провјера из предмета Српски језик. Провјере постигнуhа he бити реализоване 15.маја 2024. године са почетком у 11,00 часова.

You may also like...