О школи

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“  ЛАКТАШИ

Почетак рада школе датира од 18. IX 1930. године, када је одлуком бана Врбаске бановине, Светислава Тисе Милосављевића отворена школа са једним одјељењем. Први учитељ био је Милорад Ћивша, који је на то мјесто премјештен из школе у Врбањи. Одликом краља Алаксандра од 30. VIII 1932. године, школа је добила име „Престолонаследник Петар“.

У Другом свјетском рату школа није затворена, али је 1941. и до 1945. године настава извођена нередовно. У периоду од 1941. до 1944. године учитељица је била Нада Лугоњић. Једно вријеме, 1942. године, у школи су биле смјештене муслиманске избјеглице „мухаџири“. Године 1944. у школској згради била смјештена њемачка команда, а у зиму 1945. године домобрани. Након ослобођења школа почиње са радом, а учитељица до свршетка рата је била Вилма Бабић. Кад се раз завршио за учитеља је постављен и Стеван Стојнић. Школу је 1945/46. године похађало 170 ученика су радила два учитеља све до школске 1950/51. године, када је одлуком Министарства просвјете у Сарајеву школа претворена у осмогодишњу (8 разреда).

Под именом Државна осмогодишња школа је радила до краја школске 1959/60. године, а од тада под именом Основна школа „Младен Стојановић”. Бројно стање ученика се сваке године повећава, а расте и број упослених учитеља и наставника. Школу у Лакташима, којој су тада припадала четвороразредна подручна одјељења у Петошевцима, Ријечанима и Клашницама, је 1969/70. годину почело је 582 ученика, а запослено је било 13 наставника предметне наставе и 14 учитеља.

Земљотрес који је октобра 1969. задесио Бања Луку тешко је оштетио све школске објекте. Настава је прекинута и није реализована до децембра 1969. Исте године адаптирани су жељезнички вагони и постављен поред зграде Општине и у Клашницама. Осим у жељезничким вагонима, настава се одвијала у приватним кућама, шаторима и гаражама.

Пресељење школе у нови школски објекат извршено је у фебруару 1972. године. Од школске 1973/74. године све школе на подручју општине, па тако и Основна школа „Младен Стојановић“ улазе у сатав Основне школе „23. април“, а касније као једна од пет основних школа у саставу Центра за основно образовање и васпитање „23. април“. Новом рееорганизацијом од школске 1983/84. године Основној школи „Младен Стојановић“ прикључена је Основна школа „Данко Митров“ Кришковци, као осмогодишње подручно одјељење.

Током Одбрамбено-отаџбинског рата (1993 – 1995) због војних обавеза наставника, нередовног провоза ученика и наставника недостатка електричне енергије, енергената, настава се и поред отежаних организационих услова одвијала готово без прекида. Једини краћи пекид у одвијању наставе десио се 1995. године, када су у школској згради до 5. новембра те године биле смјештене избјеглице из Хрватске.

У међувремену нека подручна четвороразредна одјељења су угашена, а подручно одјељење у Клашницама је након изградње нове зграде 2008. године постало деветоразредно. Школа је, тако, данас у организационом смислу састоји од Централне школу у Лакташима, Подручног одјељења у Клашницама и Подручног одјељења у Кришковцима.

ЈУ ОШ „МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“, КЛАШНИЦЕ

Прва школа у Клашницама основана је 1912, године. Под именом Народна основна школа, помиње се и у Статистичким подацима о настави Босне и Хрцеговине за школске 1918/19. и 1919/20. годину, који је сазавила Земаљска влада Босне и Херцеговине. У извјештају Пољопривредне коморе Врбаске Бановине од 28. IV 1938. године наводи се да школа у Клашницама има два одјељења са укуоно 187 ђака, те да је потребно отворити још једно одјељење. Из извјештаја који је поднио начелник Просвјетног одјељења Краљевске банске управе Врбаске бановине види се да је уа 1. V 1940. године било предвиђено отварање дограђеноге учионице за школу у Клашницама за шта је било потребно 50 000 динара.  Прва учитељица чије је име остало забиљежено била је Анка Перковић, која је за привремену учитељицу у Клашницама постављена 20 окотобра 1930. године.

О ратним раду школе током Другог свјетског рата и првим годинама наконњега немамо сачуваних података. Од школске1950/51. године школа у Клашницама постаје четвороразредно подручно одјељење Државне осмогодишње школе у Лакташима, односно Основне шлколе „Младен Стојановић“ у Лакташима.

Послије земљотреса настава се одвијала једно вријеме у кући Љубе Ратковића у Клашницама, па онда у адаптираним жељезничким вагонима. Од 1971. године наства се одвијала у новој бараци све до 1979. године када су наставни процес настављен у Централној школи у Лакташима. До обнове наставе у четвороразреднном подручном одјељењу у Клашницама  године дишко је 1993, године, када се ученици и  се враћају у раније изгражђену бараку.

Из Летописа и архива Основне школе „Младен Стојановић“ видљиво је да број ученика, учитеља и одјељења у школи у Клашницама расте, те да се јавила потреба за организовањем и предметне наставе. Године 2008. у Клашницама је изграђен нови школски објекат, чиме су се створили услови за отварање деветоразредног подручног одјељења.

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“, КРИШКОВЦИ

Прва школа у Кришковцима саграђена је у септембру 1947. године. Школска зграда је била преуређена и дограђена кућа бившег четничког команданта Лубе Бундала.  Школска зграда имала јe aједну учионицу и стан за учитеља. Радила је као четвороразредна школа до  почетка школске 1959/60. године, а касније као подручно одјељење школе „Данко Митров“ у Кришковцима. Први учитељ био је Радослав Јовановић.

Преуређењем Сељачке радне задруге 1957/58. године почела је настава за пети разред. У сљедеће двије године настава се изводила и у шестом и седмом разреду.

У центру села 1959/60. године отворена је нова школска зграда и почео је са наставом и осми разред. Нова школа је имала четири учионице, спремиште и двије канцеларије. Школска зграда је двије године касније дограђена и имала два стана за учитеље и школску библиотеку. Настава се у овој згради изводила до земљотреса 1969. године.

Након земљотреса све до 1975. године настава се изводила у на брзину изграђеној бараци. Школске 1975/76. године завршена је и стављена у употребу нова школска зграда, која се користи и данас.

Када је 1959/60. школа прерасла у осморазредну, добила је име „Данко Митров“. У састав ове школе улазе двије четвороразредне подручне школе у Милосавцима и Шешковцима.

Од школске 1973/74. школа ради у саставу Основне школе „23. април“ у чијем су саставу све школе са подручја општине. Оснивањем Центра за основно образовање и васпитање „23. април“ школа у Кришковцима се спаја са школом у „Милан Радман“ у Бошковићима. Од оваквог рјешења се одустало 1983. године и школа у Кришковцима од школске 1983/84. године постаје подручно осморазредно, а затим деветоразредно одјељење Основне школе „Младен Стојановић“ у Лакташима.