План са јасним дефинисањем протока информација, односно ходограм

Родитељи

Родитељи/старатељи који имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…), или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са вјероватном или потврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARS-CоV-2, не смију доводити нити одводити дјецу из школа, нити улазити у вањске (двориште, врт, игралиште) и унутрашње просторе установе.

Ученици који имају симптоме заразних болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са сумњом или поврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARS-CoV-2 (на примјер уколико је код неког члана домаћинства потврђена инфекција или постоји сумњана инфекцију вирусом SARS-CoV-2) остају код куће, те их родитељи/старатељи не смију доводити у школу.
Прије поласка ученика у школу родитељи/старатељи врше провјеру физичког стања дјетета и његове тјелесне температуре.

Ученике континуирано подстицати на одржавање хигијене и правилно понашање у контексту спречавања појаве инфекције

Свако дијете доноси своју ужину и не дијели је са другом дјецом. Такође, не дијеле ни школски прибор,

Ученици треба да носе заштитне маске приликом уласка у школу, одласка у тоалет и на мјестима гдје се сусрећу са дјецом из других одјељења/разреда. Ношење маске током наставе се препоручује када је то могуће, посебно када су у питању дјеца која имају здравствене проблеме (алергије, астму, дијабетес, системске болести и др ) или су склона честим инфекцијама респираторног система. Начин кориштења маски подразумијева адекватан начин стављања и употребе маске, те њено хигијенско одлагање у отпад. Свака манипулација са маском, прије и послије употребе захтијева прање/дезинфекцију руку. За ученике се препоручује ношење памучних маски. Сваки ученик треба да има резерну маску у случају оштећења или прљања.

Ако ученик развије симптоме COVID-19 током боравка у школи одмах се обавјештавају родитељи, који у најкраћем року требају доћи по дијете. У школи је обезбјеђена просторија у којој ће боравити дијете са симптомима, до доласка родитеља/старатеља. Дијете са симптомима се одмах издваја у ту просторију, док се учионица у којој је дијете боравило одмах провјетрава и дезинфекционим средством се пребришу клупа и друга мјеста која су често додиривана. Уједно, учитељ/наставник о истом обавјештава директора који, даље, обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља која спроводи епидемиолошко истраживање и неопходне епидемиолошке мјере у овом случају, те надлежно Министарство.

Свако сазнање о могућој инфекцији мора бити у што краћем року јављено одјељењском старјешини уколико је то уочио родитељ или родитељу ако је то уочио наставник. Са истим мора бити упознат и директор школе.

Наставници и остали запослени у школи

Запослени у школама не могу долазити на посао уколико имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или уколико су били у контакту са вјероватним или потврђеним случајем COVID-19, односно ако је  њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације/карантина. Уколико су запослени имали симптоме компатибилне са COVID-19, неопходно је јављање надлежном доктору ради провјере да ли се ради о COVID-19, те поступање у складу са протоколима,  чак и када се ради о симптомима који су трајали кратко.

 Запослени прије доласка на радно мјесто контролишу своју тјелесну температуру, те у случају повишене температуре не долазе на посао, обавјештавају директора и јављају се надлежном доктору.

На улазу школе се врши дезинфекција руку, дезинфицијенсом за руке на бази алкохола или другим одговарајућим средством. На мјесту дезинфекције је постављено упутство за правилну дезинфекцију руку.

Сви запослени у школи обавезно носе маске. Маске се морају носити на исправан начин, тако да налијежу на лице и прекривају нос, уста и браду. Уколико запослени користе маске за једнократну употребу исте је потребно промијенити чим се овлаже, запрљају или оштете. Када се скину, маске се не смију користити поново. Скинуте маске се одлажу у намјенске кесе постављене у канте са поклопцем које морају бити обиљежене за ту намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.

Сви запослени морају између себе осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати и када год је могуће између запослених и ученика. Није дозвољено окупљање запослених унутар школе на паузама или за вријеме оброка/кафа.

 У зборници учитељи/наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра и ограничавају вријеме проведено у њој на минимум. За састанке и договоре потребно је максимално користити е-комуникацију.

У случају појаве симптома COVID-19 током боравка у школи, код било којег запосленог радника школе, исти се одмах удаљава са радног мјеста те о истом обавјештава директор који обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља која према званичном Протоколу проводи епидемиолошко истраживање и проводи неопходне мјере према обољелом и контактима

У случају да наставник код ученика примјети симптоме одмах изолује ученика у просторију која је намијењена за изолацију, обавјештава родитеље, док се учионица у којој је дијете боравило одмах провјетрава и дезинфекционим средством се пребришу клупа и друга мјеста која су често додиривана. Уједно, учитељ/наставник о истом обавјештава директора који, даље, обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља која спроводи епидемиолошко истраживање и неопходне епидемиолошке мјере у овом случају, те надлежно Министарство.

Ученици

Ученици који имају симптоме заразних болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми као кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама са сумњом или поврђеном инфекцијом узрокованом вирусом SARS-CoV-2 (на примјер уколико је код неког члана домаћинства потврђена инфекција или постоји сумњана инфекцију вирусом SARS-CoV-2) остају код куће, те их родитељи/старатељи не смију доводити у школу.

Ученици су дужни да континуирано одржавају хигијену и правилно се понашају у контексту спречавања појаве инфекције. Обавезно је редовно прање руку водом и течним сапуном након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад, са поклопцем. Сваку сумњу на појаву симптома ученик је дужан пријавити предматном наставнику или одјељењском старјешини.

Директор школе:

Зоран Смиљанић

You may also like...