Распоред извођења наставе по разредима и радним данима

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

1. разред
9:10 – 9:25
2. разред
9:25-9:55
3. разред
9:55 – 10:25
4. разред
10:25 – 10:55
5. разред
10:55 – 11:25
понедјељак Говор, изражавање стварањe;
Моја околина;
Спорт, ритмика, музика
Математика;
Српски језик;
Музичка култура
Српски језик;
Математика;
Музичка култура;
Енглески језик
Енглески језик;
Српски језик;
Математика;
Музичка култура
Српски језик;
Математика;
Енглески језик;
Музичка култура
уторак Моја околина;
Говор, изражавање стварање;
 Спорт, ритмика, музика
Математика,
Српски језик,
Природа и друштво
Природа и друштво,
Српски језик,
Математика
Српски језик,
Математика,
Природа и друштво
Српски језик;
Математика;
Познавање друштва;
Ликовна култура
сриједа Говор, изражавање стварање;
 Моја околина;
Спорт, ритмика, музика
Математика;
Српски језик;
Ликовна култура;
Православна
вјеронаука
Српски језик;
Математика;
Ликовна култура; Православна вјеронаука
Српски језик;
Математика;
Ликовна култура; Православна вјеронаука
Српски језик,
Математика,
Познавање природе,
Православна вјеронаука
четвртак Моја околина; Говор, изражавање стварање; Спорт, ритмика, музика Математика,
Српски језик,
Природа и друштво
Српски језик,
Математика,
Природа и друштво
Математика,
Српски језик,
Природа и друштво
Српски језик;
Математика; Познавање друштва; Физичко
васпитање
петакГовор, изражавање стварање;
Моја околина;
Спорт, ритмика, музика
Српски језик;
Математика; Физичко васпитање; Исламска вјеронаука
Српски језик;
Математика; Физичко васпитање; Исламска вјеронаука
Српски језик;
Математика; Физичко васпитање; Исламска вјеронаука
Српски језик;
Математика; Познавање природе; Исламска вјеронаука

РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА

Шести разред, настава траје 11:25 – 11:55

ВРИЈЕМЕПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
11:25-11:33 СРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКАСРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКАБИОЛОГИЈА
11:33-11:41 ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ЊЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
ИСТОРИЈАГЕОГРАФИЈАОСНОВИ
ИНФОРМАТИКЕ
11:41-11:48ДЕМОКРАТИЈА ФРАНЦУСКИ
ЈЕЗИК
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
11:48 – 11:55ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ИСЛАМСКА
ВЈЕРОНАУКА
ИТАЛИЈАНСКИ
ЈЕЗИК
РУСКИ
ЈЕЗИК
ПРАВОСЛАВНА
ВЈЕРОНАУКА

Седми разред, настава траје 12:30 – 12:55

ВРИЈЕМЕПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСТИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
11:48 – 11:55ИСЛАМСКА
ВЈЕРОНАУКА
12:30-12:40 МАТЕМАТИКАСРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКАСРПСКИ
ЈЕЗИК
БИОЛОГИЈА
12:40-12:45ФИЗИКАЊЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈАОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ
12:45-12:50ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФРАНЦУСКИ
ЈЕЗИК
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
12:50 – 12:55ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ИТАЛИЈАНСКИ
ЈЕЗИК
РУСКИ
ЈЕЗИК
ПРАВОСЛАВНА
ВЈЕРОНАУКА

Осми разред, настава траје 12:55-13:25

ВРИЈЕМЕПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
12:50-12:55ИСЛАМСКА
ВЈЕРОНАУКА
12:55-13:05 МАТЕМАТИКАСРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКАСРПСКИ
ЈЕЗИК
БИОЛОГИЈА
13:05-13:15 ФИЗИКА ХЕМИЈА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА ОСНОВИ
ИНФОРМАТИКЕ
13:15-13:20 ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ЊЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
МЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
13:20-13:25 ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ФРАНЦУСКИ
ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ
ЈЕЗИК
РУСКИ
ЈЕЗИК
ПРАВОСЛАВНА
ВЈЕРОНАУКА

Девети разред, настава траје 13:25-13:55

ВРИЈЕМЕПОНЕДЈЕЉАКУТОРАКСРИЈЕДАЧЕТВРТАКПЕТАК
12:50-12:55ИСЛАМСКА
ВЈЕРОНАУКА
13:25-13:35 СРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКАСРПСКИ
ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКАБИОЛОГИЈА
13:35-13:40 ФИЗИКА ХЕМИЈА ИСТОРИЈА ГЕОГРАФИЈА ОСНОВИ
ИНФОРМАТИКЕ
13:45-13:50 ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ЊЕМАЧКИ
ЈЕЗИК
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КИЛТУРА
ТЕХНИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ
13:50-13:55 ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
ФРАНЦУСКИ
ЈЕЗИК
ИТАЛИЈАНСКИ
ЈЕЗИК
РУСКИ
ЈЕЗИК
ПРАВОСЛАВНА
ВЈЕРОНАУКА

You may also like...