Daily Archive: May 13, 2024

Обавјештегье о спољашњој провјери постигнуhа ученика петог разреда у основној школи

Републички педагошки завод је, Годишгьим програмом рада, планирао провођење спољашњих провјера постигнуhа ученика петих разреда из српског језика и математике у основним школама у Републици Српској. Према достаљеном узорку у JY ОШ „Младен Стојановиh“...

Регионално такмичење у пружању прве шомоћи

У петак, 11. маја, одржано је Регионално такмичење у пружању прве помоћи. Домаћин такмичења била је Општинска организација ЦК Кнежево. На такмичењу је учествовало 13 екипа подмлатка и омладине Црвеног крста. Екипу наше школе...