Kontakt

NAZIV ŠKOLE: JU Osnovna škola “Mladen Stojanović”
ADRESA: Karađorđeva 105
MJESTO: Laktaši
OPŠTINA: Laktaši BROJ POŠTE: 78250
E-mail: os054@skolers.org

TEL: 051/535-517

FAX: 051/535-516

DIREKTOR ŠKOLE: Zoran Smiljanić 051/530-633
POMOĆNIK DIREKTORA: Sanda Milošević 051/530-643
SEKRETAR: Brana Vukić 051/535-517
RAČUNOVOĐA: Zagorka Vrhovac 051/532-662
PEDAGOG-PSIHOLOG: Radmila Blagojević
PEDAGOG: Dragana Todorović 051/530-643

Leave a Reply